Kostrådgivning

Att vi inte kan leva utan mat råder det ingen tvekan om. Frågan är dock om det bara finns ett sätt att äta på som är överlägset. "Rätt" kost förändras kontinuerligt, dels på grund av aktuella mattrender och dietböcker av olika slag och dels på grund av forskning. Grundläggande kunskap om kroppens funktioner, behovet av energi och näring och näringsinnehållet i olika livsmedel är en förutsättning för att kunna göra bedömning av kvalitén på livsmedel samt individuell näringsberäkning för varje enskild person.

Individuell kostrådgivning
Varje enskild klient får individuella kostråd baserade på de önskemål klienten har och den matdagbok som klienten själv fyller i.

Vid första besöket görs en omfattande konsultation med både bodyscanning, personligt samtal och kostrådgivning. Besök 2 och 3 är uppföljningar med fokus på att fullfölja förändringar och få individuellt anpassade kost-, tränings- och avslappningstips.

 

Viktminskning – börjar i huvudet.

Att vara överviktig är egentligen inte magens "fel" utan hjärnans. Här bearbetas information om näringsbehov, törst, hunger och mättnad. Från hjärnan skickas signaler till andra kroppsregioner och där utlöses impulser för vissa beteenden.

Limbiska systemet (känslohjärnan) ansvarar för känslor som vrede, glädje, sorg eller lycka och följer våra sinnesförnimmelser och vårt agerande. Det vi med hjälp av våra sinnesorgan ser, känner lukten av, smakar, hör och känner, går som information till limbiska systemet och leds genast vidare till överlevnadscentret och därefter till till storhjärnan. Detta innebär att vid tidpunkten som vi varseblir något har överlevnadscentret sedan länge dragit egna slutsatser. När vi ser en chokladkaka och får lust att äta den trots att vi egentligen är mätta så minns vårt emotionella erfarenhetsminne vilka lyckokänslor tidigare chokladkakor utlöst inom oss.


Med bakgrund av denna information så visar det sig att kognitiv pedagogik ger en bestående viktminskning i längden då klienten får verktyg att hantera olika situationer i vardagen och inte längre "äter på känslor".

 

Mat och hälsa

Begreppet hälsa betyder sannolikt olika för olika människor. För oss betyder det att varje människa ska försöka sträva efter att "må och fungera bättre". Kosten har här en stor betydelse, att lägga till frukt, grönsaker och fibrer får stora hälsovinster på kort tid. Kroppen är fantastisk och om man bara ger den rätt förutsättningar så fungerar den så mycket bättre.

Vid sjukdom och smärta kan en omläggning av kosten hjälpa kroppen på rätt köl igen.

Mitt synsätt

Som friskvårdsföretag med kognitiv inriktning är mitt synsätt att varje människa är unik med egna behov och erfarenheter men att man kan bli medveten om olika beteenden man har. Att förstå varför man reagerar på olika situationer gör att man växer som människa och att man blir mer medveten i nuet. Därför anser jag att det är viktigt med motiverande samtal vid all livsstilsförändring, att klienten får stöd, kunskap och bättre insikt.

Vid konsultationer görs en bodyscanning med information om vikt, fettprocent, skelettvikt, muskelmassa, viceralt fett, BMI med mera. Även blodtryck och vilopuls mäts.

Vid konsultationer görs en bodyscanning.

Tanitavågen ger information om ex vikt, fett%, skelettvikt, muskelmassa, BMI mm