Världens bästa jobb

Jag har världens bästa jobb.
Har förmånen att få vara med mina klienter i deras livsstilsförändringar. Att få vara ett bollplank och att dela med mig av mina erfarenheter och min kunskap - ja, helt enkelt ge tips på rätt verktyg till förändringsarbetet är fantastiskt, en ynnest!
Jag ser förändringarna och glädjen av framgång hos deltagarna och jag gläds med dem.  

21 dagar tar det för hjärnan att ta till sig en ny vana. Se det som att man trampar upp en ny stig och tar sig ifrån motorvägarna (det invanda beteendet)  i hjärnan till nya äventyr.
Vi styrs av vanor och automatiska tankar. Ofta ser vi negativt på oss själva och förminskar oss själva genom negativa tankar. Om du istället förändrar ditt tankesätt till ett mer positivt ställningstagande gentemot dig själv så kommer du att se dig själv som den fantastiska person du är.
Säg till dig själv "Jag är fantastisk!"

Kommentera gärna: