Omorganisation - en framgångssaga?

Arbetar du i en verksamhet som står inför nya utmaningar till hösten? Då är det hög tid att utarbeta strategier för detta förändringsarbete. 

Många företag arbetar idag med en ständig jakt på kostnader och krav på mer effektiva och slimmade organisationer. Lönsamhetskravet är för många ständigt närvarande. För att få en bra lönsamhet krävs bland annat att medarbetarna mår och fungerar på bästa sätt. Konsekvenser av stress är vår tids digerdöd och ett folkhälsoproblem. För företag är det en investering att arbeta med effektiv friskvård som ger avkastning i form och färre sjukdagar och personal som mår bättre.


Att få medarbetarna med på tåget vid alla omorganisationer
är ytterst viktigt. Stress uppstår när vi känner av vi saknar kontroll över vår situation antingen på arbetsplatsen eller i vårt privatliv. Därför är ett bra informationsflöde från ledningen i företaget, känslan av att kunna påverka sin situation och att medarbetarna känner sig delaktiga i processen viktiga nycklar för ett bra och för företaget lönsamt förändringsarbete.

Låt mig vara din samarbetspartner i förändringsarbetet. På ett tryggt och säkert sätt kan jag lotsa företaget i hamn. Arbetar med förebyggande insatser inom hälsoområdet och utarbetar friskvårdsprogram efter företagets krav och behov. Jag anordnar kurser/föreläsningar i stresshantering, hälsa och friskvård. Kontakta mig på petra@salubis.se. Välkommen!
 
 

Kommentera gärna: