VIKTMINSKNINGSKURS

Det är inte alltid lätt att gå ner i vikt. Alla typer av förändringar kräver att man sätter nya rutiner. Man ska också klara av att hålla de nya rutinerna för att slippa gå tillbaks samma väg igen och börja om.

Det finns studier som visar att det är lyckosamt att gå ner i vikt tillsammans med andra. Tillsammans kan vi peppa och stötta varandra, se varandras vinster och förluster och förstå vad man gör rätt och vad som kan göras annorlunda. Inte minst är det roligt att göra saker tillsammans med andra som har liknande målsättning! Vi vill ta vara på gruppens sammansättning av olika erfarenheter och tankar men sätter alltid dina individuella mål i fokus.

Kursen börjar med en introduktionskväll med information inför de nästkommande 9 veckorna. Varje träff börjar med en stunds föreläsning.

Är ni en grupp vänner eller arbetskamrater som tillsammans vill utmana er själva? Hör av er så kan vi sätta ihop en kurs utifrån era förutsättningar och önskemål. Vi besöker även företag för att hålla kurs. Kontakta mig på petra@salubis.se.

Under tio veckor träffas vi 1 gång per vecka. Varje träff börjar med föreläsning och avslutas med praktiska och handfasta individuella råd.
 

                               Schemat för de tio veckorna ser ut ungefär så här:

Pris:
Enskild, 1 tim x 10 gånger, 3.850:-
Grupp, (minimum 3 personer) 2 tim x 10 gånger, 2.750:-

 

Anmälan görs till petra@salubis.se

Vecka 1       

Introduktion och information om kursen. 
Vi introducerar matdagbok som vertyg. 
Invägning (Varje vecka)

Vecka 2       
Kostföreläsning
Återkoppling matdagbok
Individuell förändringsväg

Vecka 3     
Avslappningsföreläsning  
Individuell handlingsplan

Vecka 4  
Föreläsning om målfokusering     
Ätbeteende och målsättning

Vecka 5       
Tacka nej med stolthet!

- Mat- & viktfällor

Vecka 6       
Enkel träning
Träningspass

Vecka 7       
Kost på gott och ont – hur gör jag det enkelt för mig?

Vecka 8       
Familjemat
Återintroduktion av matdagbok

Vecka 9       
Föreläsning inom det område gruppen önskar
Återkoppling av matdagbok

Vecka 10     
Avslutning – hur går du vidare?
Diskussion om 10 veckors förändringsarbete
Slutvägning

Mer information till alla deltagare innan kursstart.