ANDULLATIONSTERAPI

Andullationsmassagen med djupverkande infravärme ger en stimulans som utvidgar blodkärlen och ger bättre blodcirkulation i respektive vävnad. Effekten är en avslappnad och skön värmekänsla. Olika zoner i huden är anslutna till inre organ genom nervreflexer. Därför betyder Andullation inte bara att stimulera huden och musklerna, utan även samspelet av de inre organen. Detta är en viktig förutsättning för att behålla hälsan.

Andullation kan också upplevas gynnsamt för dem som lider av stress eller psykiska besvär. Långvarig stress och psykisk sjukdom har en effekt på organ och muskulatur via ryggmärgen och det vegetativa nervsystemet. Så kallade stressrelaterade eller psykosomatiska sjukdomar uppstår på detta sätt. Denna nära koppling kan vara en fördel i terapi, där massage kan användas för att skapa en harmonisk balans mellan kroppen och psyket. 

Likaså kan massagen ha en stimulerande effekt på organ som är i obalans. Slaggprodukter frigörs och spolas ut via den ökade blodcirkulationen. Eftersom varje hudzon är ansluten med nervreflexer på inre organ, en andullationsvibrerande massage har inte bara effekt på hud och muskulatur, utan också på de inre organen. Detta är en av de viktigaste komponenterna för att upprätthålla den allmänna hälsan.

Andullationssystemet är ett bra komplement till andra behandlingar. Det används för rehabilitering och smärtlindring samt ökar välbefinnandet. Att främja hälsa och livskvalitet kommer alltid på första plats och jag vill ge mina klienter möjlighet att dra nytta av detta och höja sin livskvalitet.

Ring 0707-467171 eller maila petra@salubis.se för mer information

 


 

                   FÖRDELAR

  • Andullation ger en mycket effektiv avslappning, ökar välbefinnandet och prestationsförmågan med en förbättrad rörlighet.
  • Andullation är lämplig som massage och terapi för avslappning och vila, för ökad cirkulation och även för smärtlindring. Andullationsmassagen med djupverkande infravärme ger en stimulans som utvidgar blodkärlen och ger bättre blodcirkulation i respektive vävnad. Effekten är en avslappnad och skön värmekänsla. Olika zoner i hudenär anslutna till inre organ genom nervreflexer. Därför betyder Andullation inte bara att stimulera huden och musklerna, utan ökar även samspelet med de inre organen

För mer info klicka här!